ul. Energetyczna 6
80-180 Kowale
48 58 762 3131 - info@stokvistapes.pl

Kariera zawodowa

Twoja kariera w Stokvis Tapes

Wizja, innowacyjność i duch przedsiębiorczości umocniły rolę firmy Stokvis Tapes jako zaufanego producenta i partnera dla wiodących firm z listy Fortune 500. Obecnie Stokvis Tapes jest częścią globalnego oddziału ITW zajmującego się wrażliwymi na nacisk klejami i komponentami. Wraz z Stokvis Tapes M&C wykorzystuje zasoby firmy z listy Fortune 200 o wartości 14 miliardów USD.

Jako globalny konwertor, producent kontraktowy i producent taśm samoprzylepnych, komponentów i produktów gotowych, Stokvis Tapes utrzymuje produkcję, pomieszczenia czyste/sterylne oraz zaplecze techniczne.

Dzięki wdrożeniu naszego sprawdzonego modelu ciągłego zaangażowania partnerów oferujemy przełomowe rozwiązania w zakresie rozwoju produktów, inżynierii, produkcji i usług związanych z łańcuchem dostaw.

W chwili obecnej nie mamy wolnych miejsc pracy.