ul. Energetyczna 6
80-180 Kowale
48 58 762 3131 - info@stokvistapes.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI STOKVIS TAPES (DODATEK)

Stokvis Tapes Polska Sp. z o.o. (zwana dalej "Stokvis Tapes") prowadzi politykę prywatności zgodną z ustawą o ochronie danych osobowych, szanując prywatność relacji biznesowych z naszymi klientami i dostawcami.

Gromadzenie danych osobowych
Stokvis Tapes gromadzi dane osobowe otrzymane od naszych klientów i dostawców, w szczególności dane kontaktowe znajdujące się w zapytaniach ofertowych, zamówieniach, umowach i innych dokumentach związanych z procesami sprzedaży produktów i zakupu materiałów.
Stokvis Tapes zapisuje i przechowuje pliki cookies na urządzeniu cyfrowym użytym do przeglądania strony internetowej w celu zwiększenia komfortu i efektywności przeglądania danych na stronie poprzez personalizowanie preferencji użytkownika.

Wykorzystanie danych osobowych
Stokvis Tapes wykorzystuje zgromadzone dane osobowe wyłącznie dla celów realizacji transakcji sprzedaży produktów i zakupu materiałów oraz do komunikowania się z naszymi klientami i dostawcami w celu zapewnienia obsługi tych transakcji i budowania długoterminowych relacji.
Stokvis Tapes nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych stronom trzecim bez zgody ich właściciela.

Dostęp do danych osobowych
Stokvis Tapes zapewnia dostęp, możliwość przeglądania, edycji oraz usunięcia przekazanych danych osobowych w dowolnym momencie. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek poprzez e-mail info@stokvistapes.pl lub pisemnie.

Okres przechowywania danych osobowych
Stokvis Tapes przetwarza i przechowuje zgromadzone dane osobowe przez cały okres trwania współpracy biznesowej z naszymi klientami i dostawcami. Po trwałym ustaniu współpracy dane osobowe zostają usunięte, z wyjątkiem dokumentów związanych ze sprzedażą i z zakupem, dla których okres przechowywania, określony w odpowiednich przepisach prawa jest dłuższy.