Stokvis Tapes banner

Telekomunikacja i  
                 
          Elektronika: 


Stokvis Tapes oferuje wsparcie techniczne na najwyższym poziomie poprzez program Wczesnej Interwencji Dostawcy (ESI). Dzięki globalnej sieci punktów wsparcia w terenie, w których pracują doświadczeni inżynierowie specjaliści będący w stanie sprostać najpoważniejszym wyzwaniom OEM, ODM oraz EMS.

Ścisła współpraca z klientem od wczesnych faz projektu pozwala na uzyskanie najbardziej optymalnych rozwiązań. Dzięki szybkiemu udostępnianiu próbek, testów laboratoryjnych oraz weryfikacji każdego dostawcy, dążymy do zapewnienia płynności procesu produkcji.

Poprzez innowacyjne podejście i bliską współpracę ze światowymi dostawcami, Stokvis Tapes zyskało doświadczenie pozwalające na dostarczanie naszym klientom optymalnych i spełniających finansowo ich oczekiwania produkty.

Stokvis Tapes dąży do uzyskania jak najwyższej jakości produktów, terminowości dostaw oraz bezpieczeństwa. Osiągamy ten cel poprzez ciągłe ulepszanie naszych systemów jakości, co ma odzwierciedlenie w wprowadzaniu i utrzymywaniu certyfikatów ISO 9001-2000, ISO 14001 oraz  TS 16949.  


Stokvis Tapes identyfikuje i projektuje rozwiązania zapewniające funkcjonalność, pomagające w zwiększaniu zdolności produkcyjnej, aby sprostać rosnącemu w dzisiejszych czasach popytowi na produkty zaawansowane technicznie, o skomplikowanych kształtach oraz spełniające wymogi środowiskowe. 

Poniżej podajemy kilka z wielu przykładów zastosowań produktów Stokvis Tapes, zapewniających właściwe rozwiązania.

  • ogólne rozwiązania dotyczące łączenia i mocowania
  • rozwiązania w łączeniu wyświetlaczy/ pulpitów dotykowych
  • dla aplikacji związanych z izolacją przewodnictwa prądu oraz temperatury
  • w obszarach wymagających uszczelniania oraz amortyzacji 
  • rozwiązania w dziedzinie światła, optyki i dźwięku
  • rozwiązania dotyczące ochrony powierzchni 

Jak możemy

     Państwu pomóc?

Napisz do nas: info@stokvistapes.pl

This site uses cookies to help deliver an engaging user experience.
To learn more about what cookies are and how to manage them visit AboutCookies.org